Barbara Muller Coaching

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer een deelnemer gebruik wenst te maken van diensten, geleverd door Barbara Muller Coaching.
  2. Barbara Muller Coaching draagt zorg voor een aanbod, zoals aangegeven op de site: “barbaramuller.com”.
  3. In geval een deelnemer cq. iemand in loondienst bij deelnemer intekent voor een sessie “IJsbad c.q. ademhalingstechnieken” is hij verplicht een gezondheidsverklaring te ondertekenen. Barbara Muller Coaching beslist – op basis van deze verklaring en/of na raadpleging van de huisarts van betrokkene – of de deelnemer kan worden toegelaten tot het betreffende aanbod.
  4. De deelnemer dient bij inschrijving voor een sessie het daartoe verschuldigde bedrag per de betaalmodule op de website.
  5. Annuleren kan tot 24 uur voorafgaande aan je afspraak. Je kunt deze sessie dan op een ander moment inplannen.
    Bij annulering binnen 24 uur berekenen wij 100% annuleringskosten.
  6. Barbara Muller Coaching en de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen voor, tijdens en na de sessie is besproken c.q. voorgevallen.
  7. Situaties waarin deze algemene bepalingen niet voorzien, beslist Barbara Muller Coaching naar redelijkheid en billijkheid. Mocht de deelnemer zich in het genomen besluit niet kunnen vinden, dan staat het hem vrij een beroep te doen op de klachtencommissie van Barbara Muller Coaching en eventueel op de daartoe bevoegde rechterlijke instantie.