Over Barbara

Barbara Muller, sociaal ondernemer, founder van Stichting het Babyhuis, Stichting Beschermde Wieg, Barbara Muller Coaching en is Ashoka Fellow.

Ashoka logo
barbara team

Iedere dag geeft het leven ons uitdaging het beste uit onszelf te halen. Dit is de tijd om jouw leven in lijn met jouw levensmissie te leven. Voor velen is het een grote uitdaging daar te komen. We zijn voelend geboren en denkend gemaakt en juist dat laatste verhindert ons om weer naar binnen te keren. Te vertrouwen op ons innerlijk kompas. Veel mensen zitten, zoals ik jaren geleden, in een ratrace, onze private TGV, die in hoge snelheid doordendert, bestemming onbekend.

We ervaren op één dag meer prikkels dan in de middeleeuwen in een heel leven. Ons systeem is daar niet op gebouwd en we hebben rust nodig om te helen en terug te keren naar wat we werkelijk willen. Wat ons gelukkig maakt.

Vraag jij jezelf weleens af waarom je de dingen doet zoals je ze doet? Waar je meer van wil en waar minder? Of iemand onder aan de streep een ‘ja’ of een ’nee’ is? Wie jouw energie-vampieren zijn? Geef je meer of neem je meer? Neem je jouw verlangens serieus en durf je keuzes te maken die jou dienen? Actie aan jouw verlangen te koppelen. Pas je je aan jezelf aan of aan anderen? Durf jij jezelf in alle grootsheid te zien en in jouw licht te staan?
Je zult versteld staan wat er gebeurt als je dit gaat doen en op welke wijze je geholpen wordt dit verder te laten groeien. Simpelweg omdat het de bedoeling is.

Je lichaam geeft signalen af, wanneer je niet naar je geest luistert. Bij mij manifesteerde zich dat in tinnitus, ofwel oorsuizen. Van de één op de andere dag werd ik geterroriseerd door een overweldigend geluid, waarbinnen ik gevangen zat. Paniek, wanhoop, verdriet, frustratie en boosheid wisselden elkaar af.
Na een stevige worsteling besloot ik me over te geven, te accepteren dat dit de situatie was en dat ik vanuit de diepe put waar ik in was gekletterd, een keuze had. Slachtoffer worden of regie terugpakken. Angst of liefde. Ik koos voor het laatste.

Ik ben Barbara Muller, sociaal ondernemer, founder van Stichting het Babyhuis, Stichting Beschermde Wieg, Stichting Stokholm Changemaking Community en Ashoka Fellow.
Het is mijn missie op te komen voor mensen in de verdrukking. Zwangere vrouwen en moeders in nood, die niet weten of ze voor hun kind kunnen zorgen of nog niet zelfstandig voor hun kind kunnen zorgen. Het in mijn missie babylevens te redden, kinderen en vrouwen een stem te geven. Meer over de stichtingen lees je op deze site.

Als mens en als coach ontwikkel ik mij steeds verder om mensen weer op hun eigen kracht te laten vertrouwen. Zich los te wurmen van alle etiquetten die zij op zichzelf hebben geplakt. Zich vrij te maken, want een leven in vrijheid komt ons allen toe. Ik help mensen te laten vertrouwen op hun vleugels. Door in vertrouwen te springen en vooral in het diepe (anders breek je je nek) leef je. Je kunt zoveel meer dan je denkt.

Project Stichting het Babyhuis

Het Babyhuis voorkomt onnodige uithuisplaatsing. Er is niets zo schadelijk als het onnodig scheiden van een moeder en haar kind.
Doel is het tot stand brengen, bevorderen en continueren van hechting tussen moeder en kind en op den duur een veilige terugkeer van beiden naar een eigen woonomgeving.
Op basis van de hulpvraag, de beschikbaarheid en de samenstelling van de groep opgevangen moeders wordt gekeken of een plaatsing mogelijk is. Het Babyhuis is specifiek bedoeld voor pasgeborenen, van wie de moeder haar kind nog niet de noodzakelijke verzorging en opvoeding kan bieden, maar waarvan verwacht wordt dat ze dit wel op relatief korte termijn kan. Dit mede dankzij een persoonlijk ondersteuningsaanbod, vaak vorm gegeven met onze samenwerkingspartners (ketenpartners).
Het Babyhuis kijkt specifiek naar wat de moeder nodig heeft en past bij iedere plaatsing persoonlijke zorg op maat aan.
De missie van het Babyhuis is ervoor te zorgen dat de geplaatste kinderen zich veilig voelen en zich hechten aan hun moeder. Daarnaast bieden wij hulp en zorg aan de moeder met als doel dat ze uiteindelijk zelfstandig voor haar baby kan zorgen.
Het Babyhuis heeft drie locaties in Nederland: Dordrecht, Schiedam en Leiden.

Project Stichting Beschermde Wieg

Stichting Beschermde Wieg helpt zorgmijdende zwangere en pasgevallen vrouwen in nood, door het bieden van preventieve hulp en via 10 Beschermde Wiegkamers. Iedere baby verdient een veilige wieg en iedere vrouw hulp, ook als ze anoniem wil blijven. Beschermde Wieg redt babylevens en voorkomt in veel gevallen te vondeling leggen en kindsdoding.

Team

Barbara heeft een team coaches en begeleiders met de kernelementen vertrouwen, liefde, professie, veiligheid, daadkracht, inzicht en wijsheid. Dit team staat klaar om jou een onvergetelijke ervaring te geven. Vanuit de wetenschap dat investeren in jezelf goud is voor het hier en nu.

Met ons programma geven wij een inspirerende aanzet om mensen verder te brengen in hun ontwikkeling.

kitty masterclass
anette masterclass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.